Beroepenhuis

Beroepenhuis

Beroepenhuis interacrties Reeks interactieve toepassingen voor het Beroepenhuis in Gent waar kinderen op een ludieke manier kennismaken met verschillende beroepen. Klant Beroepenhuis – ImpressantPlus Medium Interactieve...
Africamuseum Tervuren

Africamuseum Tervuren

Grondplan Africa Museum Ontwerp van een helder leesbaar grondplan van het hernieuwde Africa Museum in Tervuren. Deze illustraties maken deel uit van een hernieuwde vormtaal van het museum door TomatoLab. Klant Africa Museum Tervuren – TomatoLab Medium Print...
POM West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen

Verzeker je toekomst – Ga heelemaal digitaal Ontwerp van een mascotte en uitwerking van campagnebeelden rond innovatie voor POM West-Vlaanderen. Klant Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen via Pantarein Medium Mascotte –...
UZ Brussel

UZ Brussel

Jaarverslag UZ Brussel Jaarverslag in de vorm van een poster/beeldverhaal dat het jaar van UZ Brussel in beeld brengt met focus op innovatie en menselijke verhalen. Klant UZ Brussel – TomatoLab Medium Jaarverslag –...
Taalscreening – CTO

Taalscreening – CTO

Introuctiefilmpje Koala Taalscreening Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt een taalscreening afgenomen in het kleuteronderwijs. Dit filmpje geeft inzicht in de werking en achterliggende principes van Koala Klant Centrum Taal en Onderwijs KU Leuven Medium Explainer...