Training kritieke situaties

Met behulp van situatieschetsen van probleemgebieden kan MSF zijn personeel trainen hoe te handelen in kritieke situaties.

Klant
Artsen Zonder Grenzen
Medium
Sequentieel narratief print